The Turntable: Roger Waters – Amused To Death (1992 en 2015)

Atd1992
1992 Amused To Death

Als je het hebt over concept albums dan behoort het album ‘Amused To Death’ uit 1992 van Roger Waters zeker in de top 3 van beste concept albums ooit gemaakt. Misschien is het zelfs wel de beste. In 2015 kreeg dit album een re-release in iets opgepoetste vorm. Want zo heel veel valt er eigenlijk niet te verbeteren op het gebied van geluid en de mix van het album. Zoals gezegd verscheen dit album in 1992 maar tot op de dag van vandaag is dit album nog net zo actueel als 24 jaar geleden.
Nadat Roger Waters uit Pink Floyd stapte richt hij zich op een solo carrière in 1984 bracht hij ‘The Pros And Cons Of Hitchiking’ uit. Drie jaar later volgde ‘Radio K.A.O.S.’. Maar het absolute hoogtepunt van zijn solo carrière volgde 5 jaar later met ‘Amused To Death’.

Het album begint met ‘The Ballad Of Bill Hubbard’, met wat tv geluiden en iemand die aan het zappen is langs verschillende zenders. Het zappen langs de verschillende zenders is het thema van dit album. Televisie veranderd onze denkwijze en kijk op de realiteit. We gaan niet meer zelf kijken hoe iets zit. Bijvoorbeeld het vluchtelingen debat, dat het land verdeeld tussen mensen die deze vluchtelingen absoluut niet in het land wil hebben. Daar ook tegen protesteren, varkenskoppen op hangen etc. Daarnaast is er een groep die ze met alle liefde wil opvangen en de groep ‘het midden’ die alles in overweging neemt en zich niet zo snel laat beïnvloeden door berichtgeving in de schreeuwerige media die alleen maar meer kijkcijfers en lezers wil trekken door de verschillen tussen in dit geval links en rechts nog wat extra te accentueren.
Maar terug naar het eerste nummer want na het gezapp begint, Alf Razzell een oorlogsveteraan uit de eerste Wereld Oorlog, een van zijn meest beklijvende ervaringen te vertellen als hij zijn maat Bill Hubbard vindt, die gewond op de grond ligt ergens in Nomans-land. Tijdens de Slag aan de Somme in Frankrijk. De combinatie tussen de zachte melodieuze muziek en de mooie doorleefde stem van Razzell staat in schril contrast met de gruwelijkheden die Razzell heeft meegemaakt en aan ons verteld. Aan het eind van het nummer wordt er weer gezappt en hoor je een vrouwen stem het volgende zeggen.
“I don’t mind about the war, that’s one of the things I like to watch, if it’s a war going on, ’cause then I know if our side’s winning, if our side’s losing,”
Het volgende nummer ‘What God Wants, Part I’ verteld hoe de wil van de massa media opgelegd wordt aan het individu. Dit wordt nog eens versterkt door het vaak herhalen van belangrijke lyrics zoals ‘What god wants God Gets’. Dat de luisteraar verteld dat ongeacht wat het individu er van vindt de uitkomst toch hetzelfde blijft. De tweede belangrijke lyric is ‘God wants…’ gevolgd door een opsomming van goede en minder goede dingen.

RW1992
Roger Waters – 1992

Roger Waters vertelde in een interview ten tijde van de release van ‘Amused To Death’. Dat hij zich kwaad maakt over het gebruik van religie in politiek:

‘I’m very upset by religious dogma,’ verteld Waters. ‘I get angry, gobsmacked in fact when I hear George Bush saying that God was on their side during the Gulf war. It’s amazing that in 1992, one of the most powerful men in the world can reduce political rhetoric to that level. But that’s what he has to do, to get votes and maintain power and then use that power to help the American automobile industry.’

In het nummer staat nog een belangrijke tekst regel: ‘The monkey in the corner/Wrote the lesson in book’. De aap (een metafoor voor de mens en daarom ook op de albumhoes) accepteert het dogma zonder een vraag te stellen. Aan het eind van het nummer wordt er weer van zender gewisseld.
Het derde nummer op het album is ‘Perfect Sense, Part 1’ wat het verhaal verteld van de voorvaderen van de aap en hoe ze op een destructief pad terecht zijn gekomen. Het nummer start met de aap die op een rots zit met een botje in zijn hand. Op voorhand weten we niet wat er met de aap is gebeurt maar dat wordt al snel duidelijk, want hij ‘Turned his back on the garden’ wat een referentie is naar de bijbelse tuin van Eden. Maar de aap heeft niet geleerd of wil niet leren van de eerder gemaakte fouten. “Memory is a stranger/ History is for fools”.
En de aap gebruikt religie om zijn gedrag te verklaren en zijn acties goed te praten.

 

‘And he cleaned his hands/In a pool of holy writing’

Een belangrijke tekstregel is ‘Man is a tool in the hands/Of the great God Almighty’
Religie wordt gebruikt om geen eigen verantwoordelijkheid te nemen voor de daden van de aap. Heeft de aap aan het begin van het nummer nog zijn rug gekeerd naar het hof van eden aan het eind van het nummer zoekt de aap weer naar de ingang van het hof. Muzikaal gezien is het een rustig nummer met een mooie piano melodie. En later is het nummer neemt P.P. Arnold de vocalen over van Roger Waters waarna het nummer zonder pauze overgaat in het vierde nummer van de plaat ‘Perfect Sense, Part II’. Dit nummer verteld dat de massa media de gewone man heeft weten te overtuigen dat alles wat er geroepen wordt in kranten en journaals voor waarheid mag worden aangenomen. En dat zelf nadenken over bepaalde vraagstukken wel voor je wordt gedaan. Het belangrijkste stuk tekst:
Can’t you see
It all makes perfect sense
Expressed in dollars and cents
Pounds shillings and pence.

Het nummer verteld ook dat de televisie een grote rol speelt in hoe de bevolking reageert op bepaalde gebeurtenissen. Bijvoorbeeld ‘Little black soul departs in perfect focus/Prime time fodder for the News at Nine’ laat zien dat de media inspeelt op ons schuldgevoel (bv door acties als Serious Request). Maar ook oorlog is door de tv geromantiseerd. Ik kan mij nog goed de beelden herinneren in het ontbijtnieuws op RTL 4 tijdens de eerste Golf Oorlog. Waar men beelden liet zien aan boord van tanks en helikopters. Op dit nummer levert P.P. Arnold weer een grote bijdrage aan het eind van het nummer hoor je een grote mensen massa zingen.

Het volgende nummer ‘The Bravery Of Being Out Of Range’ behandeld dezelfde thema’s als ‘Perfect Sense, Part II’. Het nummer focust zich op hoe de media individuen heeft getraind door oorlog te romantiseren waardoor de gewone man de oorlog maar accepteert. ‘We play the games/With the bravery of being out of range’.

‘Late Home Tonight, Part I’ en ‘Late Home Tonight, Part II’, wordt vanuit het oogpunt van een soldaat gekeken die niet in ziet welke vernietigingen hij aanricht. De soldaat is ‘Secure in the beauty of military life/ There is no right or wrong’. De soldaat is zo ver verwijderd van de mensen die hij dood dat het vermoorden van deze mensen hem niets doet. ‘No questions only orders and flight flight flight’. Waters neemt het op voor deze soldaat hem treft geen blaam want hij doet wat hem is opgedragen. De tekstregel ‘And his kind Uncle Sam feeds ten trillion in/ Change into the total entertainment/ Combat video game” verwijst naar de Verenigde Staten waar sommige mensen niet geloven dat oorlog destructief is. Bijvoorbeeld de onnodige oorlog in Irak die in 2003 begon. De mensen zijn ongevoelig geworden voor geweld.

And up here in the stands
The fans are goin’ wild
The cheerleaders flip
When you wiggle your hip
And we all like the bit when you take
The jeans from the refrigerator and
Then the bad guy gets hit
And were you struck by the satisfying
Way the swimsuit sticks to her skin
Like BB gun days
When knives pierce autumn leaves
But that’s okay see the children bleed
It’ll look great on the TV

‘Late Home Tonight, Part II’ behandeld hoe er wordt omgegaan met de soldaten die terugkeren van het front. Ze worden behandeld als helden. De tekst: ‘There’s some great pictures coming in’ verwijst naar het stukje “…see the children bleed” in ‘Late Home Tonight, Part I’. Mensen kijken alleen maar naar de heldendaden en vergeten de pijn van de kinderen die getroffen zijn door de oorlog of de onrechtvaardigheid van de dood van deze kinderen en andere onschuldige mensen.

In het volgende nummer ‘Too Much Rope’ wordt hebzucht, schuldgevoel, en de bereidheid om tevreden te zijn met het leven, zolang we maar wat te eten hebben en plezier kunnen maken. Maar ook de media speelt in op de hebzucht en het schuldgevoel om de mens zo passief te houden. Het eerste gedeelte van ‘Too Much Rope’ verwijst terug naar de Gold Rush in Amerika om zo de waarde van vriendschap te laten zien ten opzichte van geld. ‘Each man has his price Bob/And yours was pretty low’. Vriendschap kan gekocht of verkocht worden

maakt gebruik van de klik aan te tonen dat de integriteit van de band van vriendschap kan worden overwonnen met geld, en dat deze bijzondere band was het niet nodig veel geld moeten worden overwonnen. Het mooiste stuk van dit nummer volgt daarna:

Is that your new Ferrari car
Nice but I think I’ll wait for the F50

Het kan altijd beter, mensen willen elkaar overtroeven en laten zien dat hun het beter voor elkaar hebben dan een ander. Ook behandeld Waters zijn eigen politieke agenda in dit nummer ‘You don’t have to be a Jew/ To disapprove of murder” is ironisch, en net als het stukje in ‘Perfect Sense, Part I & II’ waarin Waters zingt “History is for fools”, doelt Waters erop dat tijdens de holocaust Joden werden vermoord maar nu het zelfde doen bij de Palestijnen.

Tears burn our eyes
Moslem or Christian Mullah or Pope
Preacher or poet who was it wrote
Give any one species too much rope
And they’ll fuck it up

Gelovigen gebruiken hun religie om uit naam van hun God te handelen en het op hun manier te intrepreteren. Bijvoorbeeld de aanslagen van IS die ze plegen uit naam van Allah. Terwijl diezelfde Allah niet predikt om niet gelovigen te vermoorden.
‘Give any one species too much rope’ verwijst naar het hebben van teveel luxe en (militaire) slagkracht. Waardoor men alleen maar meer wil ‘Sees the monsters they made’. Dit doet mij denken aan het ontstaan van IS maar in de tijd dat dit album uitkwam verwijst dit onder andere naar de gehandicapte baby’s in Vietnam als gevolg van het gebruik van een gif ‘agent Orange’ door de Amerikanen. Maar ook verwijst het naar de orders die soldaten moeten opvolgen, dat hun ook weer kan veranderen in monsters.

De rest van het nummer behandeld weer de invloed van de televisie en hoe men de televisie tot iets goeds heeft gemaakt. Terwijl het vaak een verdrietig gevoel veroorzaakt en inspeelt op het schuldgevoel van de kijker. Waters haalde veel inspiratie uit het boek ‘Amusing Ourselves to Death: Public Discourse in the Age of Show Business’ uit 1985 van de schrijver en docent Neil Postman.

‘What God Wants, Part II’ lijkt erg op Part 1 want ook hierin behandeld Waters dat wat God wil niet alleen maar goed is maar ook slecht. Het nummer begint met een predikant op televisie:

Do you believe in a better day
Do you have faith in a golden way
If you do then we must come together this day
Come together as one united
Television audience
Brought together by the sound of my voice
United united financially united socially
United spiritually and all possible ways
Through the power of money
And the power of prayers

De prediker in dit nummer heeft de kerk ingeruild voor het televisiepubliek. ‘Through the power of money’ lijkt te suggeren dat God geld is. De prediker gebruikt het woord van God om er zelf beter van te worden. “God don’t want small potatoes” en “God wants small towns” staan haaks op elkaar.
Maar het past erg goed in het thema van dit nummer want God wil niet alleen erg veel geld maar ook ‘small towns’ die vaak worden geassocicieerd met ‘rednecks’ en diepgelovige mensen. Later in het nummer zingt Waters ‘God wants his secret/ Never to be told’ dat weer linkt aan het stukje ‘God wants to cover himself’, want wat zou er gebeuren als mensen de motieven van God niet meer zo goed vinden.

‘What God Wants, Part III’ gaat over de hoop dat de mens de invloed van de media kan ontvluchten of in iedergeval kan relatieveren. Maar het grote geld en consumeren is nog steeds belangrijk.

And in banks across the world
Christians Moslems Hindus Jews
And people of every
Race creed colour tint or hue
Get down on their knees and pray

Tegen het eind van het nummer staat de televisie weer aan en laat propaganda horen:

And the bullets fly
And the rivers run dry
And the fat girls sigh
And the network anchor persons lie
And the soldier’s alone
In the video zone

Gevolgd door ‘But the monkey’s not watching’ verwijst weer naar de hoop dat de aap (metafoor voor de mens) onder de invloed van de televisie en andere media uitkomt.

Het volgende nummer ‘Watching TV’ laat ook de goede kant van de media en in dit geval de tv zien. Want ondanks dat de media inspeelt en ons manipuleert door in te spelen op de al eerder genoemde hebzucht en ons schuldgevoel, zijn er toch nog veel berichten die gehoord moeten worden. Maar ook horen we hier een cynische Waters dat ondanks dat tv ons medelijden bezorgd, we niets doen om het lijden van anderen te verminderen of weg te nemen. Het nummer belicht ook de gruwelijkheden tijdens het protest op het plein van de Hemelse Vrede in Peking (1989) en dan met name de dood van een jonge vrouw op tv waardoor door dat de tv erbij was het veel mensen is bijgebleven.

She had shiny hair
She had perfect breasts
She had high hopes
She had almond eyes
She had yellow thighs

Gevolgd door ‘So get out your pistols/ Get out your stones/…/Cut them to the bone’. De mensen in de wereld hebben deze criminele gebeurtenis gezien op tv en dat we moeten vechten om dit in het vervolg te voorkomen. De rest van het nummer wordt het meisje belangrijk gemaakt omdat ze op tv overleed en dat hebben veel mensen gezien. Dat is wat cynisch want naar verluidt zijn er tijdens die protesten duizenden mensen omgekomen.

They are the lackeys of the grocer’s machine
They built the dark satanic mills
That manufacture hell on earth
They bought the front row seats on Calvary
They are irrelevant to me
But I grieve for my sister

media_xl_3265543
Did we do anything after this I’ve a feeling we did We were watching TV

Ondanks dat de gevoelens voor de overleden vrouw echt zijn doet de tv kijker niks. Wat ook duidelijk wordt in het volgende stukje “Did we do anything after this/ I’ve a feeling we did/ We were watching TV”
Op het eind van het nummer zegt de zanger dat hij alleen verdriet heeft voor deze overleden jongen vrouw en dat ze inderdaad ‘She’s symbolic of our failure’ om iets te doen. Don Henley van de Eagles zingt mee tijdens dit nummer.
Terug halend naar deze tijd denk ik aan het verdronken jongetje Aylan dat samen met zijn ouders op de vlucht was voor de oorlog in Syrië en aanspoelde op het strand van Bodrum. De verontwaardiging was groot maar werd er daarna echt wat ondernomen? Het suddert nog steeds door maar net als het meisje op het plein van de Hemelse vrede kreeg ook de vluchtelingenstroom hiermee een gezicht.

In het nummer ‘Three Wishes’ krijgt de man de mogelijkheid om drie wensen in vervulling te laten gaan. Te laat realiseert hij zich dat hij al zijn wensen al heeft opgebruikt hij wil nog een andere wens maar ze zijn op. Zijn laatste wens in dit geval is er een voor liefde. Dit verwijst weer naar het stukje over de Ferrari. Men is nooit tevreden met wat men al heeft het moet altijd beter, mooier en leuker zijn.

Het nummer ‘It’s A Miracle’ laat zien dat we hebben wat god wil: nietszeggend entertainment.
‘We’ve got famine when we need it’ suggereert dat iemand hongersnood heeft (de beelden uit Ethiopië in de jaren ’90). Verderop in het nummer is de volgende zin: ‘We’ve got choice’ dat zegt dat we een keuze hebben in ons luxe leven. We hebben de keuze welke auto we willen en die keus maken is belangrijker dan de hongersnood op te lossen in andere landen.

Tegen het einde van het nummer:

Lloyd-Webber’s awful stuff
Runs for years and years and years
An earthquake hits the theatre
But the operetta lingers
Then the piano lid comes down
And breaks his fucking fingers
It’s a miracle

Waters heeft een hekel aan Andrew Lloyd-Webber’s muziek en composities voor onder andere de ‘Phantom Of The Opera’ waar volgens Waters stukken van het nummer ‘Echoes’ van Pink Floyd zijn gebruikt. Waters gebruikt Lloyd-Webber om zijn punt van nietszeggend entertainment kracht bij te zetten.

RW2015
Roger Waters – 2015

Het laatste nummer van het album is tevens het titel nummer ‘Amused To Death’. Roger Waters vindt dat te veel entertainment de mens de das om doet. Bijvoorbeeld ‘This supermarket life is getting long’ en ‘What is the heart life of a colour TV/ What is the shelf life of a teenage queen’
Waarmee Waters aan wil geven dat tegenwoordig de tv/media net zo belangrijk is geworden als de mens zelf:

The little ones sit by their TV screens
No thoughts to think
No tears to cry
All sucked dry
Down to the very last breath

Het laatste deel van het nummer is een bericht van hoop. In de monoloog verteld Alf Razzell hoe hij de ervaring met Bill Hubbard, heeft opgelost voor zichzelf. Wat weer suggereert dat we ons zelf kunnen helpen door elkaar te helpen.

atd2015
2015 Amused To Death

Zoals Waters het zelf vertelde in een interview

“…what struck me about Alf Razzell was the extraordinary humanity of his story in that he had been living with his concern, having left his dying friend in no-mans-land 74 years before and that he carried this kind of burden with him and I guess it struck me that we help each other little to sort out those burdens that each of us individually has.”

Muzikaal gezien is dit album top met medewerking van meester gitarist Jeff Beck en een keur aan bekende muzikanten die al eerder en later met Waters samen speelden. Zoals P.P. Arnold, Katie Kissoon en Don Henley voor de vocale ondersteuning. Maar ook muziekanten zoals Graham Broad en Andy Fairwheater-Low.

Luisterend naar dit album is dit een waar meesterwerk, een schitterend hoorspel met een ontzettend mooie boodschap. En het album is nog net ze actueel als in 1992. Dat gegeven is eigenlijk ook wel weer jammer.

Linkjes:
Website: rogerwaters.com
Kopen: iTunes of Platomania.eu

The Turntable: Bruce Springsteen – The Promise (2010)

Onderstaande recensie heb ik geschreven voor Roulette het Nederlandse Springsteen Fanzine. De titel van het stuk is: 'Wat nou als'. Dit artikel is verschenen in Roulette nr 1 van 2011.

Wat nou als, een aantal van de nummers op deze outtake set waren verschenen op cd tussen ‘Born To Run’ en ‘Darkness On The Edge Of Town’. Hoe zou de carrière van Springsteen er dan hebben uitgezien. Wat nou als Springsteen ‘Fire’ op een plaat had gezet en niet had weggeven aan The Pointer Sisters. Wat nou als, mijn opa heeft mij wel eens gezegd: ‘As is verbrande turf’. Als ik weer zat te meimeren over allerhande ‘wat als…’ zaken.

Persoonlijk is dit voor mij het hoogtepunt van de Darkness box. Veel nieuwe nummers, nummers die al eerder waren verschenen in live versies. Maar ook voor mij totaal onbekende nummers. Laten we maar bij het begin beginnen. Met Racing in The Street (’87). Wat meteen opvalt aan deze versie van ‘Racing’ is dat de mondharmonica een grote rol speelt. Evenals de viool bespeelt door David Lindley. Die eerder ook al samen speelde met Jackson Browne en Warren Zevon.

 

Read more “The Turntable: Bruce Springsteen – The Promise (2010)”

The Turntable: Meat Loaf – Bat Out Of Hell

007MLBOOHgrootEen paar weken geleden was er op een avond een documentaire over Meat Loaf en zijn doorbraak album Bat Out Of Hell. Net zoals met Queen, heb ik ook een aantal keren in het jaar een Meat Loaf moment, een periode dat ik veel naar Marvin Lee Aday oftewel Meat Loaf luister. Door de docu werd mijn interesse weer gewekt. Ook al heb ik Paradise… te vaak gehoord en het nadoen te vaak gedaan, toch blijft het een goed nummer op een goede plaat. Lang geleden was dit mijn favoriete plaat (plaat als in LP). Vooral Bat Out Of Hell was een van mijn lievelingsnummers. Toen de plaat klaar was wilde geen enkele platenmaatschappij dit album uitbrengen, totdat ze (Meat Loaf en Jim Steinman)op Cleveland International Records stuitte. Later, toen het album een succes werd werd het album uitgebracht door Epic. De producer van de plaat was Todd Rundgren. Jimmy Iovine (meegeholpen met verschillende Springsteen albums)en Andy Johns waren ook kandidaten om het album te produceren. Per jaar worden er nog ongeveer 200.000 exemplaren van dit album verkocht. Hoewel er maar 7 nummer op Bat Out Of Hell staan duurt het album toch iets meer dan drie kwartier. Een leuk weetje is dat Max Weinberg (drums) en Roy Bittan (piano), van Springsteen’s E Street Band, op dit album meespelen. Daarnaast was het album Born To Run van Springsteen van grote invloed op Jim Steinman toen hij begon met het schrijven van de teksten. Op naar de nummers:

Bat Out Of Hell:
Met dit nummer wilde Jim Steinman, het meest extreme ongeluks nummer allertijden maken. Het nummer opent met een minutenlang instrumentaal durend intro. Met een hoofdrol voor Roy Bittan op de piano. Een ander opvallend muzikaal gedeelte is het geluid van de motorfiets halverwege het nummer. Steinman wilde erg graag het geluid van een motor erin hebben. Rundgren wilde niet een sample gebruiken van een echte motorfiets dus speelde hij dit gedeelte op gitaar. Meat Loaf en de zijnen stonden erbij en keken ernaar. Zo vertelde Meat Loaf in zijn biografie: “In fifteen minutes he played the lead solo and then played the harmony guitars at the beginning. I guarantee the whole thing didn’t take him more than forty-five minutes, and the song itself is ten minutes long. The most astounding thing I have ever seen in my life.” Het moment van de crash leverde nog aardig wat strijd op tussen enerzijds Meat Loaf en Rundgren en Steinman. Omdat de ‘crash’ er nog niet in zat terwijl het nummer al meer dan 6 minuten duurde. In dit gedeelte van het nummer beschrijft Steinman hoe de motorrijder (want daar gaat het over): “faster than any other boy has ever gone.” En dan met mooi gebruik van de drum en gitaar besef je dat de jongeman is gecrasht. De jongen ligt “torn and twisted at the foot of a burning bike.” Hij kan zijn hart zien kloppen wat ook weer muzikaal wordt omlijst door een mooi basslijntje van Kasim Sulton. Steinman zegt over dit nummer: “I don’t think there’s ever been a more violent crash… the guy basically has his body opened up and his heart explodes like a bat out of hell.”

Steinman wilde het meeste extreme ongeluks nummer allertijden maken en daar is hij naar mijn mening volledig in geslaagd.

You Took the Words Right Out Of My Mouth (Hot Summer Night):
Misschien wel de langste titel in de muziekgeschiedenis. Dit nummer was de eerste single van de plaat Bat Out Of Hell. Het nummer begint met een gesproken intro. Dit intro werd ingesproken door Jim Steinman en Marcia McClain. Het nummer werd in 1975 al geschreven. Meat Loaf had een beetje genoeg van al die nummers die langer duurden dan 5 minuten en vroeg Steinman om een pop song te maken. Toen de single werd uitgebracht had het nummer weinig succes. Later werd het nummer wederom uitgebracht als de B kant van de single van Paradise By The Dashboard Light en toen werd het nummer wel een succes. In ons land behaalde het nummer een 3de plek in de Top40 van 1977. Een fijne popsong over een warme zomeravond, niet meer en niet minder.

Heaven Can Wait:
Gaat dit nummer over iemand die vrede heeft met dat hij sterft of gaat dit over de liefde ik denk dat het er tussen in ligt. In deze schitterende pianoballade.

And I know that I’ve been released
But I don’t know to where
And nobody’s gonna tell me now
And I don’t really care No, no, no
I got a taste of paradise
That’s all I really need to make me stay
I got a taste of paradise
If I had it any sooner you know
You know I never would have run away from my home

All Revved Up With No Place to Go:
De verteller in dit nummer wil ergens heen maar hij zit (spreekwoordelijke) gevangen. Het nummer heeft naar mijn mening ook een gelijkenis met het nummer Born To Run van Springsteen. Dat nummer gaat ook over vluchten van iets en het racen door de straten.
En wordt ook goed gebruik gemaakt van de saxofoon waardoor dit nummer een ‘street feel’ krijgt.
Cruising up and down the main drag all night long
We could be standing at the top of the world

Two Out Of Three Ain’t Bad:
Het mooiste nummer van de plaat? Ik vind van wel! Two Out Of Three was het laatste nummer dat geschreven is voor Bat Out Of Hell. Het nummer gaat over een meisje waar de verteller een relatie mee had. Maar zij brak zijn hart in het verleden door hem te vertellen dat ze nooit van hem zou kunnen houden. Maar ze heeft zich bedacht, nu is het te laat. Hij wil wel weer van haar houden maar dat lukt hem niet meer. Het meisje heeft het verpest voor hem…

There’s only one girl that I will ever love
And that was so many years ago
And though I know I’ll never get her out of my heart
She never loved me back
Ooh I know
I remember how she left me on a stormy night
She kissed me and got out of our bed
And though I pleaded and I begged her not to walk out that door
She packed her bags and turned right away

De versie van Meat Loaf vind ik al erg goed maar deze versie van Jamey Johnson is geweldig. Vooral door de ‘country snik’ die er in zit heeft het nummer nog meer diepgang. De pedalsteel guitar maakt het helemaal af!

Paradise By The Dashboard Light:
Het bekendste nummer van Meat Loaf, iedereen kent dit nummer. Een echte klassieker dat in het rijtje hoort van Bohemian Rhapsody, Hotel California, Stairway To Heaven en zo kan ik nog wel even doorgaan. Meat Loaf zingt tijdens dit nummer samen met Ellen Foley (die je weer kunt kennen van What’s A Matter Baby). Live werd dit nummer vertolkt door Karla DeVito en in de videoclip van dit nummer is ze te zien maar zingt Ellen Foley weer.
Het nummer is te verdelen in 3 fasen:

Deel 1. Paradise Het nummer opent met 2 mensen die terug kijken naar de dagen dat ze als studenten van een High School een date hadden met elkaar. De auto geparkeerd bij het meer en plezier maken oftewel: “paradise by the dashboard light”

Dan de Baseball broadcast:
De jongen wil ‘verder’ en dat wordt strategisch verteld door Phil Rizzuto. Hij was de speaker bij de wedstrijden van de New York Yankees. Rizzuto overleed in 2007. Het verslag van de honkbal wedstrijd is een metafoor. Gaat de jongen zijn doel bereiken? De rivaliteit tussen de Yankees en de Red Sox leverde ook nog een bijdrage aan dit nummer. De radio stations in Boston (waar de Red Sox vandaan komen) maakten een andere versie van het nummer. Het gesproken deel van Rizzuto werd vervangen door de speaker van de Red Sox, Dick Stockton.

Deel 2. Let Me Sleep on It Als de jongen bijna bij de thuisplaat is (daar is de honkbal metafoor) schreeuwt het meisje “Stop right there!” Ze wil niet verder gaan. De jongen moet haar eerst beloven dat de jongen van haar houd en met haar wil trouwen De jongen kan/wil dat niet op dat moment, hij wil er over nadenken:
Let me sleep on it, Baby, Baby, let me sleep on it
Let me sleep on it and I’ll give you an answer in the morning

Uiteindelijk geeft hij toch toe en belooft haar:
I couldn’t take it any longer, Lord, I was crazed
And when the feeling came upon me like a tidal wave
I started swearing to my god and on my mother’s grave
That I would love you to the end of time

Deel 3. Praying for the End of Time
Terug in het nu, kan de jongen de aanwezigheid van zijn vriendin/vrouw niet uitstaan. Maar hij heeft de belofte gemaakt en die kan hij niet verbreken dus bid hij dat het einde der tijden snel komt zodat hij van haar verlost is. Dan volgt het laatste gedeelte van het nummer:
So now I’m praying for the end of time to hurry up and arrive
‘Cause if I gotta spend another minute with you
I don’t think that I can really survive
I’ll never break my promise or forget my vow
But God only knows what I can do right now
I’m praying for the end of time
That’s all that I can do
I’m praying for the end of time
So I can end my time with you

It was long ago and it was far away
And it was so much better than it is today
It never felt so good, It never felt so right
And we were glowing like the metal on the edge of a knife

For Crying Out Loud:
De afsluiter van het album is wederom een mooie ballad met veel strijkers (nee niet het vuurwerk maar strijkers als in violen) en een gevoelig piano riedeltje. Halverwege komt het nummer tot een spreekwoordelijk uitbarsting met veel meer instrumenten dan aan het begin.
Een liefdesliedje, de verteller houd onwijs veel van zijn vriendin/vrouw:

For taking and for giving and for playing the game
For praying for my future in the days that remain
Oh Lord
For that I hold you

Ah but most of all
For cryin’ out loud
For that I love you

De doorbraak plaat van Meat Loaf, een album die bij iedere muziek liefhebber in de kast moet staan. Ik hou wel muziek met verschillende lagen (Phil Spector, Beach Boys etc.). Het album is een mooie mengeling van rock ‘n roll songs afgewisseld met mooie ballades. En al is Paradise een van de meest gedraaide liedjes en kan ik er soms niet naar luisteren blijft het toch een goed opgebouwd nummer. Maar mijn favoriet is toch wel Bat Out Of Hell en Two Out Of Three Ain’t Bad.

The Turntable: The Wallflowers – Bringing Down The Horse

004TWcdgrootThe Wallflowers brachten in 1996 hun 2de album uit ‘Bringing Down The Horse’.

Maar wie zijn The Wallflowers? The Wallflowers werd opgericht door Jakob Dylan, inderdaad de zoon van good old Bob. Door de jaren heen heeft deze band in wisselende formaties gespeeld ten tijde van Bringing Down The Horse bestond de band uit: Jakob Dylan, zang en gitaar, Rami Jaffee keyboards, Michael Ward gitaar, Mario Calire drums en Greg Richling die de bass partijen voor zijn rekening nam.

Het album opent met One Headlight tevens het nummer waardoor ik me ben gaan interesseren voor deze band. Doordat ik op YouTube een filmpje vond waarmee The Wallflowers dit samen zingen met Bruce Springsteen. One Headlight gaat denk ik over een meisje (vriendin van de verteller) die zelfmoord heeft gepleegd. Ondanks zijn vragen en verdriet moet hij toch verder met zijn eigen leven en dat gaat hij ook proberen. Ook al is het maar met One Headlight dat je figuurlijk moet zien in dit nummer dus niet de koplamp van een auto, maar het heeft te maken dat een groot deel van zijn leven is verdwenen door het overlijden van het meisje.

6th Avenue Heartache het 2de nummer van de cd gaat over het leven in een grote stad. En de mensen die daarin leven. Volgens Dylan is dit nummer geïnspireerd door een zwerver die op de trap van een gebouw gitaar speelde. Dylan woonde tegenover dat gebouw. Dylan en de zwerver met zijn gitaar hadden één overeenkomst ondanks het klasse verschil, ze leven beide van de muziek die ze maken. Dylan in concertzalen door heel de wereld en de zwerver speelde gitaar op de trap van dat gebouw.

Below me was a homeless man
I’m singin’ songs I knew complete
On the steps alone, his guitar in hand
It’s fifty years, stood where he stands

Maar op een dag is de zwerver verdwenen:

Look out the window, down upon that street
And gone like a midnight was that man
But I see his six strings laid against that wall
And all his things, they all look so small
I got my fingers crossed on a shooting star
Just like me-just moved on

Net zoals Dylan, ging de zwerver verder met zijn leven. Nog een leuk weetje dit nummer zingt Dylan samen met Adam Duritz die je kunt kennen van de Counting Crows (Mrs. Jones en Holiday In Spain om maar is wat nummers te noemen).

Bleeders:
Dit nummer heeft misschien wel een van de beste Wallflowers lyrics:
Sometimes it’s hard to tell the wishing from the well
where you threw the penny and where it fell

Het nummer draait om die 2 regels. Het gaat over keuzes maken, over wie je wilt zijn. Maar wat doe je als je niet bent geworden waar je op hoopte. Wat doe je dan? Het refrein van dit nummer vertelt je dat je gewoon moet doorgaan ondanks alle tegenslagen en vergissingen in het leven.

Three Marlenas:
De titel zegt ons dat het over 3 Marlena’s gaat. Marlena is een Spaanse naam voor de duidelijkheid. Het nummer gaat dus eigenlijk maar over 1 Marlena maar in het nummer komt ze op 3 verschillende manieren naar voren. In het eerste couplet is ze een meisje/vrouw die op zoek is naar een man die ze kan vertrouwen. In het tweede couplet probeert ze uit te vinden wat haar bijdrage is in de wereld waar ze in leeft en zo erachter te komen dat haar leven wel degelijk een doel heeft. Als we zijn aangekomen bij het derde couplet fantaseert ze over een ander leven dan dat ze nu heeft. Dus het nummer beschrijft iemand die zich verloren voelt en zich voorstelt hoe het had kunnen zijn. Drie verschillende manieren zodat ze zich iemand voelt in haar wereld. Tenminste dat haal ik uit dit nummer.

The Difference:
Na Three Marlenas dat een rustig liedje is dit nummer weer een versnelling of 2 hoger. In dit nummer vertelt Dylan tegen een oude vriend dat die vriend na al die jaren niets is verandert. En dat hij nog steeds die puber is die roddelt over de meisjes.
The only difference
That I see
Is you are exactly the same
As you used to be

Invisible City:
En weer 2 versnelling in de achteruit, maar wel een heel mooi nummer. Ik denk dat dit nummer gaat over relaties vooral het stukje:
But all of these horses
That you chase around In the end they are the ones
That always bring you down

Dat stukje gaat denk ik over een meisje dat steeds verkering en/of op pad gaat met eikels. De verteller in dit nummer weet dat hij perfect voor haar is, maar of ze ooit samen door het leven gaan, wie weet…

Laughing Out Loud:
Zou dit gaan over de zelfde jongen als in het vorige nummer?? Zo ja dan hebben hij en het meisje een relatie gehad maar liep het niet goed af. Want het meisje ging steeds weer terug naar die ‘eikels’ dus ze kon opdonderen om het maar is op die manier te zeggen. Dit is zo’n nummer als je die een keer hoort dan kun je het bij een volgende luisterbeurt zo meezingen.

Josephine:
Een liefdes liedje als deze kom je weinig tegen zo mooi. Met weer een schitterend stukje tekst in dit nummer: Make you ribbons from a paper bag Het nummer gaat erover dat de verteller zichzelf niet goed genoeg voor haar (Josephine) vind. Ze is Champions League en hij (de verteller) speelt in de zondag hoofdklasse, om het maar is te vergelijken met voetbal. Je kunt het vergelijken met Ribbons en a paper bag. Maar hij wil veranderen voor haar. Hij zegt dat ook al gelooft ze niet dat hij een goede partner kan zijn hij daar aan wil werken om wel die goede partner te worden. Alleen om haar gelukkig te zien.

God Don’t Make Lonely Girls:
Geweldig nummer! Een sprookje min of meer. De verteller in dit nummer ziet een meisje bij een peep show (neem aan dat jullie weten wat dat is.) en hij wordt verliefde op dat meisje. De verteller vindt dat ze veel beter verdient dat wat ze nu doet en/of is. Ze gaat met hem mee naar huis hoe het afloopt dat is aan ons, maar waar we zeker van kunnen zijn is dat hij probeert haar een ‘nieuw’ leven te geven.

Angel On My Bike:
Het verhaal over een jongen die diep in de put zat maar door een Angel (een meisje) uit de spreekwoordelijke put is gehaald. Samen rijden ze op een motor over de highways in de United States Of America. Genieten van het leven.

I Wish I Felt Nothing:
Het laatste nummer van de plaat, een triest nummer over het stuk lopen van een relatie. Meer is er eigenlijk niet over te zeggen dus gewoon luisteren, kippenvel!!

Beoordeling:
One Headlight was mijn kennismaking met The Wallflowers en na Bruce Springsteen mijn favoriete band. Dit albumbestaande uit 11 nummers is mijn favoriete Wallflowers album. Het album klopt van begin tot eind. Openen met een rockende opener en afsluiten met een rustig nummer. Ook de rest van de cd is heel afwisselend en dat mag ik wel. De prijsnummers zijn One Headligth, 6th Avenue Heartache, Josephine en God Don’t Make Lonely Girls.

In de USA behaalde het album 4x platina in 1996. One Headlight stond in een van de Billboard lijsten op nummer 2. Ook verdienden ze 2 Grammy’s (de Oscar onder de muziekprijzen) voor Best Rock Song voor One Headlight. Jakob Dylan kreeg de award voor Best Rock Song voor het schrijven van het nummer.

The Turntable: Pink Floyd – The Wall (1979)

De cd:
The Wall is een album uit 1979 van de Britse rockband Pink Floyd. Tevens is het de titel van een film (1982) van Alan Parker, gebaseerd op de muziek van dit album. The Wall is het best verkochte dubbelalbum aller tijden met een wereldwijde verkoop van 30 miljoen exemplaren. Het album is een rock opera. Live uitvoeringen waren groots opgezet met uitvoerige theatrale effecten. De rock opera is opgebouwd rondom het karakter Pink en grotendeels gebaseerd op Waters' persoonlijke leven. Pink worstelt van jongs af aan met het leven. Het verlies van zijn vader in een oorlog (“Another Brick in the Wall (Part 1)”), misbruik door leraren(“The Happiest Days of Our Lives”), opgevoed door een over beschermende moeder (“Mother”), en later verlaten door zijn vrouw (“Don’t Leave Me Now”).
Dit alles droeg bij aan Pink's geestelijke isolatie van de maatschappij. Figuurlijk benoemd als “The Wall”. De titel was geïnspireerd door een incident wat plaatsvond tijdens de In the flesh tour ter promotie van het album Animals in 1977. Roger waters spuugde hierbij in het gezicht van een fan. Tijdens het aanbieden van zijn excuses aan het publiek zei hij dat hij wou dat er een muur tussen hem en het publiek stond. Tijdens live uitvoeringen van het album werd ook daadwerkelijk gebruik gemaakt van een kartonnen muur tussen het publiek en de band.

 

Read more “The Turntable: Pink Floyd – The Wall (1979)”