Countdown to Suriname – Deel I

Over een goede 136 dagen zit ik samen met Rineke en Jildau in Suriname, om preciezer te zijn in de hoofdstad Paramaribo. In de komende weken zal op deze site komen te staan wat daar allemaal bij komt kijken en wat wij daar gaan doen.

Maar eerst een stukje terug in de tijd naar het begin van dit jaar. Toen onze plannen nog niet bestonden en we in afwachting waren of de Elfsteden tocht wel of niet door zou gaan. In die dagen tijdens een van de pauzes op school. Kwamen we op het onderwerp jaarstage. Al snel kwamen we op het onderwerp buitenlandstage. Ik had al ergens in mijn achterhoofd dat dit mij wel een leuke optie leek. Ik dacht eerst aan de Verenigde Staten of een van de Scandinavische Landen. Maar dat is verslag technisch lastig aangezien de verslagen dan in het Engels moeten worden geschreven.

Maar tijdens die pauze kwamen we op Suriname (verslag technisch gezien ook makkelijk omdat men daar o.a. Nederlandstalig is) en al snel waren we eruit wij drieeën waren van plan stage te gaan lopen in 'De West' zoals het vroeger werd genoemd. Dus planden we een oriënterend gesprek met de 'buitenlandstagecoördinator'. Waar we goede tips kregen over hoe we ons plan aan wilden pakken.

Na dit gesprek zijn we op zoek gegaan naar informatie over stage lopen in Suriname. Al snel kwamen we op de site: suristage.com. En stuurden we een mailtje naar de mogelijkheden en wat deze organisatie voor ons kon betekenen. Niet veel later kregen we een mail terug dat hun veel ervaring hadden en veel dingen konden regelen voor ons. Dus na een klein beraad zijn we met suristage.com in zee gegaan.

Zo hadden wel al snel een stage plek en een verblijfplaats voor 3 maanden in Paramaribo. Het hoe en wat hierover komt in een volgend blog.

Naast de voorbereidingen betreffende onze stage in Suriname ben ik ook van plan om een ultieme Suriname playlist te maken. In elk blog plaats ik een nummer waarvan ik denk dat die past bij het bericht, of bij wat we hebben beleefd etc.

Een nieuw land waar begin je dan mee qua muziek? Natuurlijk met het volkslied van Suriname:

En voor de mensen die het mee willen zingen:
God zij met ons Suriname
Hij verheff'ons heerlijk land
Hoe wij hier ook samen kwamen
Aan zijn grond zijn wij verpand
Werkend houden w'in gedachten
Recht en waarheid maken vrij
Al wat goed is te betrachten
Dat geeft aan ons land waardij.